งานประกอบและติดตั้งเก้าอี้รถไฟฟ้าและชิ้นส่วนประกอบ