Author - adminssp-power

งานประกอบและติดตั้งเก้าอี้รถไฟฟ้าและชิ้นส่วนประกอบ

บริษัท เอสเอสพี เพาว์เวอร์ กรุ๊ป จำกัด SSP POWER GROUP CO.,LTD. ทำงานร่วมกันกับ บริษัทฯ ญี่ปุ่น ( Sub Contractor ) ประกอบ / ติดตั้ง / ซ่อมแซม ชิ้นส่วนไฟเบอร์กล๊าส สำหรับงานตกแต่งภายในรถไฟฟ้า