เมนู

โครงการ Renovate โรงแรมมารีออต ภูเก็ต

15/09/2019 15:10 เมื่อ 15/09/2019 อ่าน 1406
 

 

โครงการ Renovate โรงแรมมารีออต ภูเก็ต ภายนอกด้วย fiberglass
 

Fiberglass  ผนังสำเร็จรูป