เมนู

บทความ

เกี่ยวกับ GRP
            GRP (Glass Reinforced Plastic) เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาโพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin)  มาขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน แล้วเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้ว (Fiber Glass) ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการออกแบบ ว่าสามารถนำมาขึ้นรูปชิ้นงาน ได้หลากหลายรูปทรง

คุณสมบัติ
             •  สามารถนำมาขึ้นรูปชิ้นงานได้หลากหลายรูปทรงอิสระ (Freeform) ลวดลายคมชัด
             •  แข็งแรง น้้าหนักเบา ติดตั้งง่าย
             •  ไม่ยืด หด แตก บวม หลังติดตั้ง
             •  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
             •  ไม่ดูดซึมน้้า ทนกรด ทนเคมี
             •  อายุการใช้งานยาวนาน